ABSTRAKTY



  Zapraszamy do nadsyłania
  abstraktów
  poprzez formularz.

   

  Wytyczne:
  250 słów, strukturalizowany zawierający informację o: celu, metodach, wynikach i wnioskach.

  Proszę o przygotowanie abstraktów w języku polskim i angielskim.

  Termin zgłaszania referatów:   31.08.2021

  W razie pytań proszę o kontakt: m.lipinski@90consulting.pl