KOMITET NAUKOWY

Komitet Naukowy:

dr hab. Paweł Tabakow, prof. UM

dr hab. Paweł Tabakow, prof. UM

Przewodniczący Komitetu Naukowego Katedra Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

prof. dr hab. Marek Harat

prof. dr hab. Marek Harat

Klinika Neurochirurgii 10 WSK, Bydgoszcz

prof. dr hab. Mirosław Ząbek

prof. dr hab. Mirosław Ząbek

Interwencyjne Centrum Neuroterapii w Klinice Neurochirurgii CMKP Szpitala Bródnowskiego   w Warszawie

prof. dr hab. Dariusz Jaskólski

prof. dr hab. Dariusz Jaskólski

Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego w Łodzi

prof. dr hab. Joanna Rymaszewska

prof. dr hab. Joanna Rymaszewska

Katedra Psychiatrii Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

prof. dr hab. Juliusz Huber

prof. dr hab. Juliusz Huber

Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

dr hab. Paweł Sokal, prof. UMK

dr hab. Paweł Sokal, prof. UMK