Program

Czwartek, 23.09.2021

Piątek, 24.09.2021

Sobota, 25.09.2021

Czwartek, 23.09.2021

15:00 – 15:30
Otwarcie Konferencji 

dr hab. n. med. Paweł Tabakow, prof. UM
Katedra Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

prof. dr hab. Szymon Dragan
Prorektor ds. Klinicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

15:30 – 18:00
Wykłady inauguracyjne gości
15:30 – 16:00
Application of new technological developments in DBS surgery 

Stefan Vilsmeier
Brainlab/Monachium

16:00 – 16:30
Terapia genowa mózgu. Rzeczywistość czy przyszłość

prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek
Interwencyjne Centrum Neuroterapii w Klinice Neurochirurgii CMKP Szpitala Bródnowskiego w Warszawie

16:30 – 17:00
Brain-Computer Interfaces for direct electrical stimulation to enhance memory
and cognitive functions

dr Michal T. Kucewicz
Mayo Clinic, Minnesota, USA/Politechnika Gdańska

17:00 – 17:30
Neuromodulacja jako wspomaganie powrotu świadomości 

prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz 
Katedra Neurochirurgii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

17:30 – 18:00
Rozwój neurochirurgii czynnościowej w Polsce

płk. dr n. med. Jacek Furtak
Klinika Neurochirurgii, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy

18:15 – 20:15
SPOTKANIE STACJONARNE:

„Głęboka Stymulacja Mózgu (DBS) w zaburzeniach psychicznych opornych na leczenie”

Spotkanie polskich zespołów badawczych i dyskusja nad wspólnym projektem naukowym.

prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska / dr hab. n. med. Paweł Tabakow, prof. UM

Piątek, 24.09.2021

09:00 – 11:00
WARSZTAT STACJONARNY (UDOSTĘPNIONY DLA WSZYSTKICH W WERSJI ONLINE)– INOMED
Stereotactic Radiofrequency Thermocoagulations: Planning principles

dr med. Yaroslav Parpaley

10:30 – 11:00
WYKŁAD WPROWADZAJĄCY
Zaburzenia świadomości u pacjenta po urazie mózgu   

prof. dr hab. n. med.  Konrad Rejdak
Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

11:00 – 13:00
SESJA I „Operacje neurochirurgiczne w chorobach układu pozapiramidowego” cz. 1
11:00 – 11:15
Głęboka stymulacja mózgu w chorobie Parkinsona: efekt objawowy i neuroprotekcyjny?

prof. dr hab. n. med. Marek Harat / dr n. med. Marzena Zaborowska
Klinika Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy

11:15 – 11:30
Wpływ stymulacji elektrycznej mózgu i rdzenia kręgowego na metabolizm żelaza oraz wapniowo-fosforanowy

dr hab. n. med. Paweł Sokal, prof. UMK
Klinika Neurochirurgii i Neurologii, Szpital Uniwersytecki im. Jana Biziela w Bydgoszczy

11:30 – 11:45
Móżdżkowe wzorce połączeń istoty białej u pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych głęboką stymulacją mózgu

dr n. med. Mikołaj Pawlak
Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

11:45 – 12:00
Wpływ zaniku mózgu na poprawę funkcji motorycznych pacjentów leczonych głęboką stymulacją mózgu w chorobie Parkinsona 

dr n. med. Rafał Wójcik
Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego,  Uniwersytet Medyczny w Łodzi

12:00 – 12:30
The Impact of Directional DBS Systems on Primary Cell Longevity 

prof. dr. med. Jan Vesper
Head of the Center for Neuromodulation at the University Medical Center Düsseldorf (UKD)

12:30 – 13:00
Panel dyskusyjny nad poszczególnymi wykładami

prof. dr hab. n. med. Marek Harat,
prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek,
dr hab. n. med. Paweł Tabakow, prof. UM,
prof. dr med. Jan Vesper

13:00 – 13:15
Przerwa reklamowa
13:15 – 15:50
SESJA I „Operacje neurochirurgiczne w chorobach układu pozapiramidowego” cz. 2
13:15 – 13:45
Głęboka stymulacja mózgu w leczeniu choroby Parkinsona 

dr hab. n. med. Michał Sobstyl
Klinika Neurochirurgii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

13:45 – 14:15
Terapia FAST – nowy paradygmat stymulacji rdzenia kręgowego 

prof. dr Jarosław K. Maciaczyk
Katedra Stereotaktycznej i Funkcjonalnej Neurochirurgii Uniwersytet w Bonn

14:15 – 14:35
Dokładność i precyzja planowania celu do DBS w chorobie Parkinsona – planowanie anatomiczne (manualne, oparte o atlas lub automatyczną segmentację) versus śródoperacyjny mikrorekording i makrostymulację

lek. Katarzyna Smarzewska
Katedra Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

14:35 – 14:50
Rozszerzona śródoperacyjna analiza sygnału z mikrorekordingu w celu precyzyjnego mapowania obszarów terapeutycznych

mgr Władysław Średniawa
Politechnika Gdańska oraz Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie

14:50 – 15:05
Obustronna stymulacja gałek bladych u rodziny z zespołem mioklonia-dystonia spowodowanym mutacją w genie kodującym białko epsilon sarkoglikanu

lek. Angelika Stapińska-Syniec
Klinika Neurochirurgii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

15:05 – 15:15
Implantacja systemu do głębokiej stymulacji mózgu powikłana odmą opłucnową

lek. Angelika Stapińska-Syniec
Klinika Neurochirurgii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

15:15 – 15:25
Powikłania skórne po implantacji systemu do głębokiej stymulacji mózgu (DBS): jednoośrodkowa retrospektywna analiza obejmująca 444 pacjentów po implantacji systemu do DBS

lek. Angelika Stapińska-Syniec
Klinika Neurochirurgii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

15:25 – 15:35
Procedura głębokiej stymulacji mózgu powikłana śródmózgową infekcją powstałą w wyniku pandemii COVID-19.

dr hab. n. med. Michał Sobstyl
Klinika Neurochirurgii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

15:35 – 15:50
Panel dyskusyjny nad poszczególnymi wykładami

prof. dr hab. n. med. Marek Harat
prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek
dr hab. n. med. Paweł Tabakow, prof. UM
prof. dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz
dr hab. n. med. Michał Sobstyl

15:50 – 16:15
Przerwa reklamowa
16:15 – 17:45
SESJA II „Nowe możliwości neurochirurgicznego leczenia w zaburzeniach psychicznych” cz.1
16:15 – 16:40
Skuteczność głębokiej stymulacji mózgu (DBS) w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (OCD) w obserwacji długoterminowej

dr n. med. Artur Weiser / dr n. med. Patryk Piotrowski
Katedra Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu/Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

16:40 – 17:00
Jakie objawy faktycznie redukuje ciągła lub przerywana przezczaszkowa stymulacja magnetyczna w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych?

dr n. med. Patryk Piotrowski
Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

17:00 – 17:35
Panel dyskusyjny nad poszczególnymi wykładami

prof. dr hab. n. med. Marek Harat
prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
dr hab. n. med. Paweł Tabakow, prof. UM

17:35 – 18:00
Przerwa reklamowa
18:00 – 18:30
Quo vadis DBS 

prof.  Jarosław K. Maciaczyk
Katedra Stereotaktycznej i Funkcjonalnej Neurochirurgii Uniwersytet w Bonn

18:30 – 20:30
SESJA II  „Nowe możliwości neurochirurgicznego leczenia w zaburzeniach psychicznych” cz.2

Sesja pod patronatem:

18:30 – 19:00
Stymulacja kompleksu slMFB-lSTN w leczeniu lekoopornej depresji-przypadek kazuistyczny.

dr hab. n. med. Paweł Tabakow, prof. UM / prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska*
Katedra Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu / *Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

19:00 – 19:15
Czy dłużej znaczy lepiej? Efektywność klasycznego (rTMS) do intensywnego (TBS) protokołu stymulacji magnetycznej w depresji

lek. Julian Maciaszek
Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

19:15 – 19:30
Leczenie agresji i zachowań autodestrukcyjnych poprzez stymulację jądra półleżącego: seria przypadków

lek. Michał Kiec
Klinika Neurochirurgii 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy

19:30 – 20:00
Improved Psychosocial and Functional Outcomes and Reduced Opioid Usage Following Burst Spinal Cord Stimulation 

prof. Steven M. Falowski

MD, Director, Functional Neurosurgery, Neurosurgical Associates of Lancaster, Pensylwania, USA

20:00 – 20:30
Panel dyskusyjny nad poszczególnymi wykładami

prof. dr hab. n. med. Marek Harat
prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
dr hab. n. med. Paweł Tabakow, prof. UM
prof.  Steven M. Falowski

Sobota 25.09.2021

09:00 – 10:45
SESJA III „Nowe kierunki neuromodulacji w leczeniu bólu, spastyczności, padaczki, urazów rdzenia i zaburzeń świadomości” cz.1
09:00 – 09:30
Wybór opcji terapeutycznych w padaczce lekoopornej – optymalizacja farmakoterapii i kwalifikacja do leczenia chirurgicznego.

dr n. med.  Monika Służewska-Niedźwiedź
Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Wykład pod patronatem  

09:30 – 10:00
Superior Pain Relief proven! DTM™ SCS RCT – 12 months data results 

dr Ashish Gulve

President, Neuromodulation Society of UK & Ireland, Hon Treasurer British Pain Society

10:00 – 10:20
Wyznaczniki skuteczności leczenia padaczki lekoopornej stymulacją nerwu błędnego

lek. med. Edyta Zwolińska
Klinika Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy i Oddział Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

10:20 – 10:45
Panel dyskusyjny nad poszczególnymi wykładami

prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber
dr hab. Paweł Sokal, prof. UMK
dr hab. n. med. Paweł Tabakow, prof. UM
prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
dr n. med. Wojciech Fortuna
dr n. med. Monika Służewska – Niedźwiedź

10:45 – 11:00
Przerwa reklamowa
11:00 – 12:50
SESJA III „Nowe kierunki neuromodulacji w leczeniu bólu, spastyczności, padaczki, urazów rdzenia i zaburzeń świadomości” cz.2

 

11:00 – 11:20
Jednoośrodkowa, retrospektywna analiza wyników leczenia pacjentów po implantacji stymulatorów rdzenia kręgowego w przypadku kompleksowego zespołu bólu regionalnego (CRPS)

dr n. med. Marek Prokopienko
Klinika Neurochirurgii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

11:20 – 11:40
Postępowanie w przypadkach powikłań implantacji stymulatorów rdzenia kręgowego – retrospektywna analiza następstw leczenia operacyjnego pacjentów z bólem neuropatycznym o różnej etiologii

dr n. med. Marek Prokopienko
Klinika Neurochirurgii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

11:40 – 12:00
Stymulacja nerwów obwodowych kończyn dolnych w czynnościowej odtwórczości jednostek ruchowych mięśni u pacjentów po niecałkowitym urazie rdzenia kręgowego 

prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber
Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

12:00 – 12:20
Leczenie pacjentów po niecałkowitym urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym lub piersiowym za pomocą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej rTMS 

lek. Katarzyna Leszczyńska
Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

12:20 – 12:50
Panel dyskusyjny nad poszczególnymi wykładami

prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber
dr hab. Paweł Sokal, prof. UMK
dr hab. n. med. Paweł Tabakow, prof. UM
dr n. med. Wojciech Fortuna

12:50 – 13:00
Podsumowanie i zakończenie Konferencji

dr hab. n. med. Paweł Tabakow, prof. UM