Warsztat

Piątek, 24.09.2021

09:00 – 11:00

Stereotaktyczna termokoagulacja o częstotliwości radiowej

Warsztat stacjonarny poświęcony stereotaktycznemu planowaniu termolezji struktur głębokich mózgu, zostanie poprzedzony wykładem online eksperta – dr Yaroslav Parpaley z Niemiec.

Na miejscu uczestnicy będą mieć do dyspozycji dwie stacje robocze do planowania oraz ramę stereotaktyczną wraz z aparatem do termolezji.

Zajęcia są zaplanowane w małych rotacyjnych grupach.
Zagadnienia: wyznaczania celu, trajektorii, planowania objętości obszaru lezji, nastawy na ramie stereotaktycznej.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Lokalizacja: Huston Hotel City, ul. Irysowa 1-3, 51-117 Wrocław (warsztaty stacjonarne)

Koszt: 250 zł (zwrot kwoty pod warunkiem przybycia na miejsce)

Liczba miejsc: 30 osób

SPONSOR: