Scientific Committee

Scientific Committee:

prof. Paweł Tabakow

prof. Paweł Tabakow

Chairman of the Scientific Committee

prof. dr hab. Marek Harat

prof. dr hab. Marek Harat

prof. dr hab. Mirosław Ząbek

prof. dr hab. Mirosław Ząbek

prof. dr hab. Dariusz Jaskólski

prof. dr hab. Dariusz Jaskólski

prof. dr hab. Joanna Rymaszewska

prof. dr hab. Joanna Rymaszewska

Katedra Psychiatrii Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

prof. dr hab. Juliusz Huber

prof. dr hab. Juliusz Huber

Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

dr n. med. Marcin Rudaś

dr n. med. Marcin Rudaś

prof. Paweł Sokal

prof. Paweł Sokal